Πολιτική Ποιότητας

Η TOP DOG είναι μια εταιρία ταυτισμένη με την υψηλής ποιότητας παροχή προϊόντων υγιεινής και καλλωπισμού κατοικίδιων. Η εταιρία δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα προς την απόλυτη ικανοποίηση των
πελατών της και των κατοικίδιών τους, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές παραγωγής που ακολουθεί λειτουργούν και βελτιώνονται συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση.


Η πολιτική ποιότητας και ασφάλειας της εταιρείας συνίσταται στις ακόλουθες αρχές και αξίες που διέπουν την καθημερινή λειτουργία της αλλά και που καθορίζουν το όραμά της για το μέλλον :


– Παραγωγή Ποιοτικών Προϊόντων: Πρωτοπορία στην παραγωγή προϊόντων φροντίδας, υγιεινής και καλλωπισμού κατοικίδιων ζώων με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των
προϊόντων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται.


– Καινοτομία / Τεχνογνωσία: Αναβάθμιση και διερεύνηση της παρούσας γνώσης για την επιδερμίδα και το τρίχωμα των κατοικίδιων ζώων και αναζήτηση νέων πρωτοποριακών συστατικών και διαδικασιών που
αναδεικνύουν το τελικό αποτέλεσμα χαρίζοντας υγεία και ευεξία.


– Ειδίκευση: Προηγμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοικίδιων, δημιουργία μεγάλης γκάμας προϊόντων προκειμένου κάθε κατοικίδιο να μπορεί να έχει το ιδανικό προϊόν σύμφωνα με τις
εξατομικευμένες ανάγκες του και όχι με γνώμονα γενικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη φυλή του, το μήκος, τον τύπο ή το χρώμα του τριχώματος.


– Νομοθεσία: Δέσμευση λειτουργίας της εταιρίας κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα διαδικασιών και άμεση εναρμόνιση των πρακτικών της στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στον κανονισμό για την
παραγωγή προϊόντων καλλωπισμού για κατοικίδια ζώα και τη Νομοθεσία γενικότερα (ασφάλεια προϊόντων, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ασφάλεια εργαζομένων).


– Εστίαση στον Πελάτη: Δημιουργία πελατοκεντρικών πρακτικών για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν διαθέτοντας ανοιχτούς δίαυλους
επικοινωνίας.


– Ανθρώπινο Δυναμικό: Σεβασμός και ίση μεταχείριση στις επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας ώστε να επιτυγχάνεται ένα ευχάριστο
περιβάλλον εργασίας. Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού καθώς και κίνητρα για επαγγελματική εξέλιξη ώστε να προωθείται η μακροπρόθεσμη σχέση με την εταιρία.


– Ασφάλεια: Δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια όλου του προσωπικού της εταιρίας εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας.


– Απόδοση / Ποιότητα: Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, εξειδικευμένων και στοχευμένων αποκλειστικά στις ανάγκες κατοικίδιων ζώων, που προάγουν την υγεία και την ευεξία τους, με σεβασμό στον άνθρωπο
και το περιβάλλον. Κινητήριος οδηγός για κάθε μας βήμα είναι οι ανάγκες των κατοικίδιων ζώων και είμαστε περήφανοι ως προς το αποτέλεσμα που μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα μας.


– Δοκιμές σε Ζώα: Κανένα προϊόν μας δεν έχει αλλά και ούτε θα δοκιμαστεί πάνω σε ζώα. Οι πρώτες ύλες ελέγχονται για την ασφάλειά τους με μεγάλη αυστηρότητα και γίνονται εκτενείς εργαστηριακοί έλεγχοι
των τελικών προϊόντων με βάση τη χρήση τους για τον καλλωπισμό.


– Σεβασμός στο Περιβάλλον: Παραγωγή υπερσυμπυκνωμένων προϊόντων, με στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικού αλλά και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας μέσω της βιώσιμης χρήσης υλικών
και διαδικασιών logistics. Ανακυκλώσιμες συσκευασίες με βιοδιασπώμενες πρώτες ύλες. Ανακύκλωση όλων των παραπροϊόντων από τις διεργασίες παραγωγής και συσκευασίας.